Om hovedkurset

Kl. 19.00 – 19.30: grunnleggende sangteknikk / oppvarming
Kl. 19.30 – 20.10: sang til klaverakkompagnement, instruksjon
Kl. 20.10 – 20.30: pause
Kl. 20.30 – 21.15: sang til klaverakkompagnement, instruksjon Repertoaret blir høst- og julesanger fra ulike land med inntil 5 trestemmige stykker, resten unisont.