Inger Elise Reitan

Inger Elise Reitan er tidligere dosent i gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Hun har lang korsangererfaring, særlig fra koret Grex Vocalis hvor hun var medlem i 30 år. Inger Elise Reitan har siden starten av “Alle kan synge”-prosjektet våren 2002 vært Oslo-korets faste arrangør og pianist/repetitør.

reitanHun utga i 1998 i samarbeid med Norges Korforbund boken “Finn tonen – hold takten, lærebok i melodilesning og musikkteori” for korsangere, utgitt på Norsk Musikforlag A/S. Denne boken kombinerer grunnleggende musikkteori med praktisk øvelse i å synge etter noter. Til boken hører det også en CD med demonstrasjon av øvelsene. Boken kan brukes som selvstudium. Butikkpris: kr. 369.- / kurspris kr. 300.-.

Posted in Oslo.