Prøveplan for AKS Hovedkurset høsten 2014

Hovedkurset

                                            Alle kan synge –  høsten 2014                                    

.                                     Marienlyst skoles aula  kl. 19.00 – 21.15

         Mandager                                                                               Onsdager 

         15. september                                                                            17. september                         

         22. september                                                                            24. september

                                      høstferie i uke 40 og 41                                                                                 
                 
         13. oktober                                                                                15. oktober            
           
         20. oktober                                                                                22. oktober

         27. oktober                                                                                29. oktober

           3. november                                                                               5. november

         10. november                                                                             12. november

         17. november                                                                             19. november

         24. november                                                                             26. november  

           1. desember                                                                                3. desember
               
           8. desember                                                                              10. desember   

                                
                                Lørdag 13. desember kl. 10.00 – 13.00: generalprøve i Marienlyst skoles aula

                                Søndag 14. desember  kl. 18.00: Konsert i Oslo Konserthus