Om Alle kan synge

Om Alle Kan Synge

Alle kan synge AS er et familieforetak som arrangerer sangkurs for alle som ønsker å lære mer om sang. Sangkursene organiseres og drives nå av Kari Høgset.  Firmanavnet «Alle kan synge» er mønsterbeskyttet. Det betyr at andre ikke kan benytte “Alle kan synge” i forbindelse med markedsføring av egne eller andres sangkurs.

Kari Høgset er Alle kan synges daglig leder.

Carl Høgset er kursets grunnlegger. Carl Høgset gikk bort 2. juni 2021. Kurset drives når videre i hans ånd. 

Inger Elise Reitan er kursets faste akkompagnatør. Hun spiller både på prøvene og konsertene for sangkursene i Oslo.  Hun lager også de fleste arrangementene som benyttes på sangkursene.

I tillegg til sangkurset i Oslo holders det sangkurs i ulike byer i Norge. For tiden i  Bodø, Moss, Tønsberg og Trondheim. Lederne for disse sangkursene er spesielt utvalgte sangere og dirigenter og har alle avtaler med Alle kan synge AS.

Alle kan synge arrangerer også sangkurs i Italia. For å arrangere Italiakursene har vi knyttet til oss Rosanna Padoin. Hun er italiensk, men har bodd det meste av livet i Norge. I tillegg til å tilrettelegge Italiaturene er hun turenes guide.